Informatie voor leden

Algemeen

Scouting is een vrijetijdsbesteding, die in principe openstaat voor iedereen. De nadruk bij de activiteiten ligt minder op competitie, maar meer op samenwerking en spelend leren. De activiteiten hebben vaak betrekking op het buiten zijn.

Lidmaatschap

Een nieuw lid mag maximaal drie keer vrijblijvend en gratis komen kijken. Daarna wordt een inschrijfformulier/gezondheidsformulier en machtigingsformulier uitgereikt, wat weer ingevuld bij de leiding moet worden ingeleverd. Opzegging van het lidmaatschap dient per e-mail bij de secretaris te gebeuren, secretaris@scoutingstadskanaal.nl . Het lidmaatschap loopt steeds voor een jaar (van 1 oktober t/m 30 september). Zie voor meer info http://www.scoutingstadskanaal.nl/contributie

Contributie

De contributie kan per automatische incasso (in 3 termijnen) of per eigen overboeking worden betaald. Als u per automatische incasso betaalt, krijgt u € 3 korting. De kampen, aanschaf uniform en kosten van sommige grotere activiteiten zijn niet inbegrepen in de contributie.
De contributie voor jeugdleden bedraagt op dit moment (september 2014) € 87 plus de contributie voor Scouting Nederland (€ 31,15)

Organisatie

Scouting Stadskanaal is een vereniging met ongeveer 140 leden waarvan 25 vrijwilligers. De meeste zijn leiding. Daarnaast is er een groepsbestuur, die de dagelijkse gang van zaken in de gaten houdt. Het groepsbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een groepsbegeleider. De groepsbegeleider is vergelijkbaar met een personeelsmanager en is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de trainingen. Een vergadering heet een groepsraad en hierbij is het groepsbestuur, alle leiding en een ouderraad aanwezig. De ouderraad bestaat uit door de leden van elke speltak aangewezen vertegenwoordigers, die stemrecht hebben in de groepsraad. Daarnaast bestaat er ook een stichting Scouting Stadskanaal, die de beheer en verhuur van het gebouw en tenten als taak heeft.

Gebouw

De groep heeft een vrij nieuw clubhuis (binnen onze groep ook wel ‘blokhut’ genoemd), gebouwd in 2012. De groep heeft het gebouw in eigendom, wat ook betekent, dat onderhoud door onszelf moet worden uitgevoerd. Regelmatig wordt hierbij een beroep op de ouders gedaan.

Informatie

Van de speltak zult u de meeste informatie per e-mail ontvangen, meestal in de vorm van een nieuwsbrief. Heel veel algemene informatie over Scouting is te vinden op de website van Scouting Nederland www.scouting.nl. Informatie en nieuws over onze eigen groep vindt u op www.scoutingstadskanaal.nl, of via Facebook (https://www.facebook.com/ScoutingStadskanaal) en Twitter (@ScoutingStadskn).

Speltakken

De leden worden onderverdeeld in ‘speltakken’. Deze onderverdeling is op basis van leeftijd en geslacht.

Leeftijd Voor Speltak Opkomsttijden
5 -7 jaar Jongens en meisjes Bevers Zaterdag 9:30 – 11:30
7 – 11 jaar Jongens Schotse Welpen Zaterdag 9:30 – 11:30
7 – 11 jaar Meisjes Pagista Welpen Zaterdag 9:30 – 11:30
11 – 14 jaar Jongens Verkenners Zaterdag 14:30 – 16:30
11 – 14 jaar Meisjes Padvindsters Vrijdag 19:30 – 21:30
15 – 18 jaar Jongens Rowans Vrijdag 19:30 – 22:00
15 – 18 jaar Meisjes Sherpa’s Vrijdag 20:00 – 22:00

 

Het is natuurlijk de bedoeling dat uw kind iedere opkomst aanwezig is. Kan uw kind een keer niet komen? Bel of mail dan op tijd naar de leiding om dit te laten weten!

In het jaar, waarin de maximale leeftijd van de speltak wordt bereikt, gaat het lid in principe over naar de volgende speltak. Dit heet bij Scouting “overvliegen”. Het overvliegen gebeurt tot nu altijd in het derde weekend na de zomervakantie. Er wordt geprobeerd om er een spectaculaire en officiële activiteit van te maken, waarbij het overvliegen vaak via een kabelbaan gebeurt.

Installatie

Een nieuw lid, maar ook een pas overgevlogen lid, wordt officieel beëdigd in de groep tijdens de installatie. Tijdens de installatie worden ook het speltakteken en het installatieteken uitgereikt. Nieuwe leden krijgen dan bovendien de groepsdas uitgereikt.

Grote activiteiten

Er zijn enkele malen per jaar grote activiteiten. Een aantal vaste terugkerende activiteiten zijn:

  • Februari:                  Gezamenlijke boerenkoolmaaltijd (met alle speltakken, leiding en ouders)
  • Pinksteren:               Noordelijk Pinksterkamp (groot regionaal kamp in de Marnewaard, bij Lauwersoog)
  • September:              Overvliegen
  • Najaar:                     NHW (Noordelijke Hike Wedstrijden), dit is geen kamp voor de hele groep maar individuele inschrijving

Uniform

De leden dragen tijdens de activiteiten een Scoutinguniform. Dit is een blouse, waarop insignes kunnen worden genaaid en een das. Elke leeftijdsgroep is herkenbaar aan hun eigen kleur. De das is een opgerold driehoekig stuk stof, die om de nek wordt gedragen. De beide uiteinden worden bijelkaar gehouden door een dasring. Elke groep is herkenbaar aan een eigen kleur das, die van Scouting Stadskanaal is donkerblauw voor de meisjes, en een rode schotse ruit voor de jongens. Op het uniform moeten minimaal het installatieteken (om te laten zien, dat je geïnstalleerd bent), het speltakteken (bij welke speltak je zit) en het naambandje (met de naam van de groep daarop) zitten. De eerste twee op het borstzakje, en het naambandje op de mouw.

Het uniform en toebehoren kunnen besteld worden bij:
mevr. Hoiting (0599-613653)

uniform

(met dank aan Scoutinggroep De Brimzen voor de tekst en gebruikte afbeeldingen)